Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Οδηγός για ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων

Έναν οδηγό βήμα προς βήμα για εκείνους που θέλουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από «κόκκινα δάνεια» για να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς, αξιοποιώντας τον νέο νόμο που... βρίσκεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου παρουσιάζουν σήμερα «Τα Νέα».

Καθώς ήδη στις τράπεζες βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αποδοχής αιτήσεων για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τον νέο νόμο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και μέρα με τη μέρα η κινητικότητα στις τράπεζες αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, για εκείνους που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση, οι τράπεζες προσφέρουν νέα προϊόντα αλλά και επιπλέον επιλογές αναχρηματοδότησης. Με μείωση επιτοκίων, αύξηση διάρκειας και προσημείωση ακινήτων, η δόση μπορεί να πέσει έως και στο 50%, ενώ αν κάποιος αντιμετωπίζει πρόσκαιρο πρόβλημα οι τράπεζες προσφέρουν περίοδο χάριτος που μπορεί να τον απαλλάξει από τις δόσεις διάστημα εώς δύο χρόνων. 

Ειδικότερα, για τους δανειολήπτες που μπορούν και αποφασίζουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια οι ερωτήσεις – απαντήσεις που ακολουθούν αποτελούν χρήσιμο οδηγό για τις επόμενες κινήσεις τους .

1. Σε ποιες περιπτώσεις απαγορεύεται ο πλειστηριασμός;

Μέχρι το τέλος του 2014 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος ως κύρια κατοικία του οφειλέτη εφόσον η αντικειμενική αξία δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται επίσης παλαιότερη διάταξη, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση της μοναδικής κατοικίας του οφειλέτη για χρέη σε καταναλωτικά δάνεια ύψους έως και 20.000 ευρώ, εφόσον το ακίνητο δεν έχει προσημειωθεί.

2. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ προκειμένου να ενταχθώ στον νόμο;

Α- Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται μέχρι τις 35.000 ευρώ.

Β- Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά τις 270.000 ρώ.

Γ- Το σύνολο των καταθέσεων και των κινητών αξιών του οφειλέτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις 20/11/2013 να μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

3. Υπάρχει ειδική μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες;

Ναι. Αν στην οικογένεια του οφειλέτη υπάρχουν τρία ή περισσότερα παιδιά ή αν ο ίδιος ο οφειλέτης έχει ή βαρύνεται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τότε τα παραπάνω όρια προσαυξάνονται κατά 10% έκαστο.

4. Μέχρι πότε μπορώ να κάνω την αίτηση;

Η καταληκτική ημερομηνία για τη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης είναι η 28η Φεβρουαρίου, εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί επιταγή προς πληρωμή ή εντός διμήνου από την επίδοση επιταγής προς πληρωμή.

5. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

– υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να αναγράφονται: 

α) τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη

β)λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας

γ)περιγραφή της πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στην προστασία του νόμου

δ)λεπτομερώς οι κινήσεις καταθετικού του λογαριασμού που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ τους τελευταίους 24 μήνες (δηλαδή από Ιανουάριο του 2012 έως και Δεκέμβριο 2013).

6. Υπάρχει περίπτωση να αρθεί η απαγόρευση του πλειστηριασμού;

Ναι, σε 3 περιπτώσεις:

1. Αν η υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή στον νόμο δεν υποβληθεί εντος των προβλεπόμενων ημερομηνιών

2. Αν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν εντός μηνός από τη σχετική ενημέρωση του οφειλέτη

3. Αν δεν καταβληθούν συνολικά 3 δόσεις, όχι απαραίτητα συνεχόμενες

7. Τι συμβαίνει αν έχω δάνεια σε «κακή» τράπεζα

Σε αυτή την περίπτωση ο νόμος ισχύει κανονικά, με τη διαφορά ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει την αίτηση στον εκκαθαριστή που έχει αναλάβει τα «κακά» δάνεια της τράπεζας και αντίστοιχα να πληρώνει σε αυτόν την ελάχιστη καταβολή.

Μειώστε τη δόση σας στο μισό με τα νέα τραπεζικά προγράμματα

Δυνατότητα μείωσης της δόσης του δανείου ακόμη και στο μισό δίνουν οι τράπεζες, με τα προγράμματα που οι ίδιες διαθέτουν στους πελάτες τους, οι οποίοι είτε δεν υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τη προστασία από τους πλειστηριασμούς είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο νόμο.

Όπως αναφέρουν πάντως οι τράπεζες, ο δρόμος προς τη μικρότερη δόση σε καταναλωτικά δάνεια και στεγαστικά περνά μέσα σε 5 στάδια:

1. Αναχρηματοδότηση με μειωμένο επιτόκιο

2. Επιπλέον μείωση επιτοκίου με προσημείωση

3. Αύξηση της διάρκειας

4. Περίοδος Χάριτος

5. Δάνεια με ευκολίες πληρωμής