Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

«Χαστούκι» στη Τουρκία από την Ευρωβουλή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμα του, καλεί την Τουρκία να θέσει ως προτεραιότητά της την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να συνεχιστεί ...απρόσκοπτα η προενταξιακή χρηματοδότηση.

Με το σημερινό, μη δεσμευτικό, Ψήφισμα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καταδικάζει τις εφόδους της αστυνομίας και τις συλλήψεις δημοσιογράφων στην Τουρκία τον Δεκέμβριο και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να θέσει ως προτεραιότητά της την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, υπενθυμίζοντας ότι «η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού καθεστώτος».

Με το Ψήφισμα ζητείται να δοθούν «διεξοδικές και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον των συλληφθέντων», να δοθεί στους συλληφθέντες «πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία και πλήρη δικαιώματα υπεράσπισης», καθώς και να εξασφαλιστεί «η κατάλληλη διαχείριση των υποθέσεων ώστε να μπορεί να αποδειχτεί γρήγορα και αναμφίβολα η αλήθεια ή μη των κατηγοριών».

Στο Ψήφισμα τονίζεται επίσης η ανάγκη, να σημειωθεί πρόοδος με τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στην Τουρκία, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προενταξιακή χρηματοδότηση της από την ΕΕ.

Σχετικά με τις συντελούμενες μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία, οι ευρωβουλευτές, που ενέκριναν το Ψήφισμα δι” ανατάσεως της χειρός, εκφράζουν την ανησυχία τους, για την «οπισθοδρόμηση στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ιδίως για την περιοριζόμενη ανοχή της κυβέρνησης απέναντι στη δημόσια διαμαρτυρία και στα επικριτικά προς αυτήν μέσα ενημέρωσης» και καλεί την τουρκική κυβέρνηση «να αντιμετωπίσει την ελευθερία του Τύπου ως ζήτημα προτεραιότητας και να διαμορφώσει το κατάλληλο νομοθετικό περιβάλλον που θα εγγυάται την πολυφωνία, σε συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Ψήφισμα γίνεται και για την εξέλιξη της προενταξιακής χρηματοδότησης που λαμβάνει η Τουρκία από την ΕΕ, στα πλαίσια των διαδικασιών ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, όπως συμπέρανε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας για την περίοδο 2014-2020 προβλέπει «ενίσχυση της συνοχής μεταξύ της χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ και της συνολικής προόδου που επιτυγχάνεται κατά την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής, περιλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών».

Καταλήγοντας, ζητούν να δοθεί περισσότερη προσοχή, στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.