Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Πριμοδοτεί την επιστροφή των… κλεμμένων στο δημόσιο

Την επιστροφή των κλεμμένων στο δημόσιο… πριμοδοτεί με μειωμένες ποινές το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», το οποίο ...δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ο κατηγορούμενος επιστρέψει οικειοθελώς στο δημόσιο ταμείο τα κατασχεθέντα μέχρι την απολογία του προβλέπεται ποινή τριετούς φυλάκισης για περιπτώσεις που ο νόμος επισείει ποινή ισοβίων. Από τις ευνοϊκές διατάξεις εξαιρούνται οι κατηγορούμενοι που έχουν «την ιδιότητα του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού Γραμματέα, Περιφερειάρχη, Δημάρχου».

Μειωμένες ποινές προβλέπονται και για όλες τις κατηγορίες των οικονομικών εγκλημάτων που διώκονται με βάση το νόμο περί καταχραστών του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο:

«Αν η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι ισόβια κάθειρξη , επιβάλλεται : α) φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή και β) κάθειρξη μέχρι επτά έτη , αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της πρωτοβάθμιας δίκης. β) αν η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι κάθειρξη πάνω από δέκα έτη, επιβάλλεται: α) φυλάκιση μέχρι τρία έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή και β) φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της πρωτοβάθμιας δίκης και γ) αν η προβλεπόμενη στο νόμο ποινή είναι κάθειρξη μέχρι δέκα έτη, επιβάλλεται: α) φυλάκιση μέχρι ένα έτος, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα μέχρι την απολογία του κατηγορουμένου στον ανακριτή και β) φυλάκιση μέχρι δύο έτη, αν η ικανοποίηση τους λάβει χώρα μέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας της πρωτοβάθμιας δίκης.

– Ο κακουργηματικός χαρακτήρας των πράξεων του άρθρου 1 εξακολουθεί να παραμένει ακόμα και στην περίπτωση επιβολής ποινής φυλάκισης.

– Σε περιπτώσεις συμμετοχής, η κατά τα ανωτέρω πλήρης ικανοποίηση από έναν ή ορισμένους εκ των περισσοτέρων συμμετόχων, ωφελεί και τους υπόλοιπους που συμφωνούν ή δεν αντιλέγουν. Ο συμμέτοχος που αντιλέγει, δεν υπάγεται στις ανωτέρω ρυθμίσεις».

Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη και για τις υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη ορίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των ευνοικών διατάξεων του νέου νόμου ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονται.

Με το νομοσχέδιο ορίζεται ρητά πως τα χρήματα που οι αρχές «μπλοκάρουν» δεν θα παραμένουν παγωμένα σε λογαριασμούς και θυρίδες αλλά το δημόσιο θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:

«σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσμευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, ή ανοίγματος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευμα, ορίζει το Ελληνικό Δημόσιο, μεσεγγυούχο των μετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών ή των μετρητών που περιέχονται σε θυρίδες. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να χρησιμοποιεί, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ενοχής ή μη του κατηγορούμενου, τα κατασχεθέντα μετρητά ή τα δεσμευθέντα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών»

Πάντως, στην περίπτωση αμετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης του κατηγορουμένου, τα χρήματα που είχαν τεθεί υπό μεσεγγύηση ή είχαν μεταβιβασθεί θα του αποδίδονται ατόκως.