Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Άρειος Πάγος: Απόφαση σταθμός για τις ασφαλιστικές εταιρίες

Η κάλυψη στα ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λπ. ισχύει για όσες παροχές έχουν ζητηθεί στην έγγραφή αίτηση του ασφαλισμένου για σύναψη συμβολαίου, ανεξάρτητα αν στο ασφαλιστικό συμβόλαιο...
αναφέρονται λιγότερες καλύψεις από αυτές που ζητήθηκαν, υποστήριξε ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου δικαστηρίου η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη.

Ειδικότερα, η κυρία Κουτζαμάνη, ανέφερε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τον ασφαλισμένο για την μη κάλυψη κινδύνου που είχε ζητήσει ο πελάτης όταν έκανε την έγγραφη αίτησή του για τη σύναψη του συμβολαίου.

Η εισαγγελική λειτουργός δεν δέχεται στον ισχυρισμό της ασφαλιστικής εταιρίας, ότι ο πελάτης ενημερώθηκε προφορικά για το γεγονός της παράληψης από το εκπρόσωπο του πρακτορείου που διαμεσολάβησε για τη σύναψη της σύμβασης.

Ακόμα, αναφέρει η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ότι «η έκταση των καλυπτόμενων κινδύνων αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της έγγραφης αίτησης προς ασφάλιση» και κατά συνέπεια σωστά κρίθηκε από το Εφετείο ότι η σύμβαση ασφαλίσεως, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του ασφαλιστηρίου, καλύπτει όλους τους κινδύνους οι οποίοι είχαν ζητηθεί με την αίτηση που υπέβαλε ο πελάτης.

Εξάλλου, σημειώνει ότι «γεννάται υποχρέωση καταβολής του ασφαλιστικού ποσού σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου χωρίς να έχει καταβληθεί ασφάλιστρο για την κάλυψη των επιπλέον αναφερομένων στην αίτηση κινδύνων».

Η κυρία Κουτζαμάνη πρότεινε να απορριφθεί αίτηση ασφαλιστικής εταιρίας που ζητούσε να αναιρεθεί εφετειακή απόφαση που είχε δικαιώσει κληρονόμους ασφαλισμένου σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η πρόταση της κυρίας Κουτζαμάνη από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, τότε θα υποχρεωθεί η ασφαλιστική εταιρία να καταβάλει το ποσό των 145,735 ευρώ.

nextdeal.gr