Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Μειονότητα οι Ελληνοκύπριοι μέσα στην ίδια την Κύπρο

Γράφει: Μιχάλης Χατζηβασίλης

Μειονότητα αποτελούν οι Ελληνοκύπριοι στην Κύπρο (ολόκληρη) έναντι των ξένων. Όσο περίεργο κι αν ακούγεται, αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών. Οι έποικοι συν οι ξένοι...
(νόμιμοι και παράνομοι), περνούν τους αυτόχθονες, με αποτέλεσμα να αλλάζει ο δημογραφικός χάρτης, με τις προοπτικές να μην είναι θετικές.

Παρόλο που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού τα τελευταία 20 χρόνια, αυτό είναι αποτέλεσμα της μετανάστευσης. Δραματική είναι επίσης η κατάσταση με τις γεννήσεις αφού για τους Ε/κ παρουσιάζεται συνεχής μείωση, ενώ για τους αλλοδαπούς ραγδαία αύξηση. Σε όλα αυτά διαπιστώνεται και γήρανση του πληθυσμού, ενώ αυξάνονται τα άτομα στις εργάσιμες ηλικίες των 45–64 χρόνων. 

Όλα τα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τη διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Άννυ Σιακαλλή, σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την περασμένη βδομάδα με θέμα τις «δημογραφικές τάσεις στην Κύπρο κατά την τελευταία 20ετία».

Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τη δημογραφική έκθεση του 2011 της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα τελευταία 20 χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του συνολικού πληθυσμού της Κύπρου. Ενώ στα τέλη του 1993 ο πληθυσμός (Ε/κ, Τ/κ και ξένων υπηκόων) έφτανε τις 632.900, το 2011 ανήλθε στις 862.000. Παρατηρήθηκε αύξηση δηλαδή 26,5%, η οποία ουσιαστικά οφείλεται στη μετανάστευση.

Διευκρινίζεται ότι στις 862.000 περιλαμβάνονται και 90.100 Τ/κ οι πλείστοι των οποίων διαμένουν στα κατεχόμενα με εξαίρεση μερικών εκατοντάδων που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές. Δεν περιλαμβάνεται όμως οποιοσδήποτε αριθμός εποίκων. Τα ανωτέρω ευρήματα σύμφωνα με την κ. Σιακαλλή, είναι ανησυχητικά και μάλιστα με διογκούμενες διαστάσεις λόγω της σημερινής οικονομικής κρίσης.

Όπως σημειώνεται, μια προσεκτική ανάγνωση των αριθμών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σχεδόν ήδη στη Δημοκρατία οι Ελληνοκύπριοι, περίπου 572.000 αποτελούν μειονότητα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται (λαμβανομένου υπόψη και των εποίκων). 

Επίσης, σήμερα υπολογίζεται ότι βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας περίπου 196.000 μη Κύπριοι και συγκεκριμένα 117.946 Ευρωπαίοι και 78.061 υπήκοοι τρίτων χωρών. Επιπλέον, υπολογίζεται ότι περίπου 25.000 - 30.000 υπήκοοι τρίτων χωρών παραμένουν παράνομα στον τόπο μας. Δηλαδή, ένας στους τέσσερις κατοίκους στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας (που αφαιρουμένων των Τ/κ φτάνουν τις 771.900) είναι μη Κύπριος.

Αυτό είναι και το συμπέρασμα της δημογραφικής έκθεσης της Στατιστικής Υπηρεσίας (2010-2011) όπου αναφέρεται ρητά ότι η καθαρή μετανάστευση το 2011 αυξήθηκε σε 18.142 σε σχέση με 15.913 το 2010. Ο αριθμός των μεταναστών προς την Κύπρο, στον οποίο περιλαμβάνεται και μικρός αριθμός Κυπρίων επαναπατριζόμενων, που έρχονται για εγκατάσταση ή προσωρινή απασχόληση πέραν του ενός χρόνου) ήταν 23.037 κατά το 2011 από 20.206 που ήταν το 2010.

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού

Από το 1992 λοιπόν καταγράφεται μία συνεχής μείωση του συνολικού αριθμού των γεννήσεων. Ενώ το ‘92 είχαμε 13.100 γεννήσεις, δηλαδή ποσοστό 18,6%, το 2011 παρατηρούνται 10.700 γεννήσεις, δηλαδή ποσοστό 11,3%, μείωση κατά 7,3%.

Το ποσοστό των παιδιών ηλικίας κάτω των 15 το 2011 βρίσκεται στο 16,5% σε σύγκριση με 25,4% το 1992. Αυτό δείχνει τις τάσεις γήρανσης του πληθυσμού.

Τάση γήρανσης παρατηρείται και στις εργάσιμες ηλικίες αφού το ποσοστό των προσώπων ηλικίας 45 - 64 χρόνων ανήλθε το 2011 σε 24,4% από 19,3% το 1992.

Οι γεννήσεις Ε/κ για το 2013 και συγκεκριμένα μέχρι τις 27/11/2013 ανέρχονται στις 6.603 ενώ το 1993 ανέρχονταν σε 9.990, δηλαδή ποσοστό μείωσης 33,9%. Οι θάνατοι Ε/κ για το 2013 (μέχρι σήμερα) ανέρχονται σε 3.978 σε αντίθεση με το 1993 που ανήρχοντο σε 622, ήτοι ποσοστό αύξησης 84,3%.

Οι γεννήσεις Τ/κ το 1993 ανήρχοντο σε 1.132 και το 2013 και συγκεκριμένα μέχρι σήμερα σε 249. Οι θάνατοι Τ/κ το 1993 ανήρχοντο σε 24 και το 2013 σε 133. Οι μη Κύπριοι που γεννήθηκαν στην Κύπρο το 1993, ανήρχοντο σε 10 και το 2013 σε 1.397. Οι θάνατοι μη Κυπρίων το 1998 αριθμούσαν σε 1 και το 2013 σε 6. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι η αύξηση του πληθυσμού, οφείλεται αποκλειστικά στη μετανάστευση. 

Προτάσεις αλλαγής της μεταναστευτικής πολιτικής

Η διευθύντρια του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης τονίζει την ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μίας δημογραφικής και μεταναστευτικής πολιτικής με στοχευμένα μέτρα, για την προάσπιση και διαφύλαξη της εθνικής μας ταυτότητας και κουλτούρας καθώς και της πληθυσμιακής αναλογίας στην Κύπρο.

Η πολιτική αυτή θα πρέπει κατ’ εξοχήν να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της μετανάστευσης Κυπρίων πολιτών και ιδιαίτερα των νέων μας που δεδομένης της οικονομικής κρίσης άρχισαν να φεύγουν σε άλλες χώρες για εξεύρεση εργασίας και παράλληλα στον περιορισμό της μετανάστευσης μη Κυπρίων προς την Κύπρο.

Άλλα κράτη, αναφέρεται, έχουν καταφέρει να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές μέσω της επιλεκτικής εισροής ξένου εργατικού δυναμικού με ειδικά προσόντα σε τομείς που χρειάζεται η οικονομία τους για σκοπούς ανάπτυξης.

Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη μέχρι σήμερα δυνατόν εδώ για διάφορους λόγους. Από τους 1.500 αλλοδαπούς στους οποίους επιτράπηκε για πρώτη φορά είσοδος στη Δημοκρατία τον Μάρτιο του 1990 για σκοπούς απασχόλησης σε συγκεκριμένους τομείς, δηλαδή τουριστική βιομηχανία (600), κατασκευές (500) και ένδυση και υπόδηση (400), φθάσαμε σήμερα στους 200.000 μη Κύπριους.

Η πορεία προς την ΕΕ και στη συνέχεια η ένταξή μας σ΄αυτήν το 2004 υπήρξε καθοριστική για τις μεταναστευτικές εισροές στη χώρα μας γιατί μας κατέστησε ελκυστικό προορισμό για χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες οι οποίοι εισέρχονται με τον μανδύα είτε του φοιτητή είτε του τουρίστα είτε του αιτητή ασύλου χωρίς το κράτος να έχει την ευκαιρία να ασκήσει τον απαραίτητο έλεγχο της αγοράς εργασίας και παραμένουν εδώ εργαζόμενοι παράνομα.

«Αυτό, θεωρώ, ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όπως επίσης και ο καθορισμός μηδενικού όγκου εισδοχής αλλοδαπών πτυχιούχων όταν ενσωματώσαμε την Οδηγία για την μπλε κάρτα το 2012, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των Κυπρίων ανέργων πτυχιούχων. 

Είναι λοιπόν η θέση μου ότι ο ορθός έλεγχος των μεταναστευτικών ροών με στόχο την εισδοχή των προσώπων που πραγματικά έχει ανάγκη η οικονομία και η ταχεία απομάκρυνση όσων δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις παραμονής, θα έχουν θετική επίδραση στο δημογραφικό πρόβλημα της πατρίδας μας», τονίζει η κ. Σιακαλλή.

philenews.com