Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Υποχρηματοδοτημένο το Πράσινο Ταμείο το 2014

Μαχαίρι μπαίνει το 2014 στους πόρους που θα διαθέσει το Πράσινο Ταμείο για την επίτευξη των σκοπών του, αφήνοντας εκτεθειμένες χιλιάδες επιχειρήσεις και δικαιούχους που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο

Τα έσοδα του Πράσινου Ταμείου θα μειωθούν στα ...
169 εκατ. ευρώ το 2014 από 314 εκατ. ευρώ το 2013, λόγω των χαμηλότερων εισπράξεων από τη νέα ρύθμιση για τη νομιμοποίηση-τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και αναπροσαρμοσμένο ύψος προστίμων. Τα έσοδα του ταμείου θα προέλθουν κυρίως από τη ρύθμιση αυθαιρέτων, τα τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και λοιπά πρόστιμα.

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση, αν και έχει αρνητική επίπτωση το 2014, θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερη για την περίοδο 2014-2017. Οι δαπάνες του Πράσινου Ταμείου έχουν διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη το ν. 4111/2013, σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου, κατ’ έτος, για τις λειτουργικές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,5% επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται πως σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων του ταμείου.