Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Alpha Bank: Μέσα σε τέσσερα χρόνια χάθηκαν 900.000 θέσεις εργασίας

Σε περίπου 900.000 υπολογίζει τις χαμένες θέσεις εργασίας από το δεύτερο τρίμηνο του 2009 στο αντίστοιχο διάστημα του 2013 η Alpha Bank στο τελευταίο οικονομικό της δελτίο.

Από αυτές 162.000 προήλθαν από... τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα και οι 737.000 από τον ιδιωτικό τομέα.
ύνταν 3.526,50 άτομα και στο 2ο τρίμηνο του 2013 απέμειναν 2.789,40).

Από άποψη ποσοστών η μείωση στον αριθμό των θέσεων εργασίας ανέρχεται στο 19,9%, (κατά 20,9% στον ιδιωτικό τομέα και κατά 16,2% στον δημόσιο τομέα).

Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, το 60% της συρρίκνωσης του προήλθε από τη δημόσια διοίκηση (-45,1 χιλ. άτομα η, -27,7% της συνολικής μείωσης στο Δημόσιο), την εκπαίδευση (- 32,7 χιλ. άτομα), τις τράπεζες (-10,2 χιλ. άτομα) και την υγεία (-9,5 χιλ. άτομα). 

Η μεγαλύτερη, και με σημαντική διαφορά, μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κατά το 2ο τρίμηνο 2013 έναντι του 2ου τριμήνου 2009, σημειώθηκε στην κοινωνική μέριμνα (από 67,1% σε 44,2%), τις τηλεπικοινωνίες (από 48,6 σε 31,9%), τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (από 70,4% σε 55,1%) και τις τράπεζες (από 43,4% σε 31,7%).

Ως προς τη νομική μορφή και τον φορέα του Δημοσίου, η μεγαλύτερη μείωση προήλθε από τις δημόσιες υπηρεσίες (-56,5 χιλ. άτομα), ακολουθούμενες από τους ΟΤΑ (-40,0 χιλ. άτομα)

Εντούτοις, ως προς το σύνολο των απασχολουμένων του 2ου τριμήνου 2009, η μεγαλύτερη μείωση (-37%), σημειώθηκε στις ΔΕΚΟ. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποχώρηση χιλιάδων εργαζομένων εν όψει αλλαγής του ασφαλιστικού συστήματος το 2012, που έθιγε σε σημαντικό βαθμό, κατά πολύ περισσότερο τους απασχολούμενους στις ΔΕΚΟ από ό,τι τους λοιπούς εργαζομένους του Δημοσίου, και αφετέρου στη δραστική μείωση των μισθών τους (έως και 30% σε κάποιες περιπτώσεις), όπως αναφέρεται στο δελτίο της Alpha Bank.