Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Ενημέρωση για τις βεβαιωμένες οφειλές από το «ΧΑΡΑΤΣΙ» της Δ.Ε.Η. για το έτος 2011‏

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για την άσκηση ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ και για την άσκηση ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΤΑ των βεβαιωμένων οφειλών από το «ΧΑΡΑΤΣΙ» της Δ.Ε.Η. για το έτος 2011

Μετά την ...προφορική (στις δύο τελευταίες Γ.Σ. της Πρωτοβουλίας Πολιτών «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ») ενημέρωση από μέλη της ομάδας δικηγόρων, ενημερώνουμε και εγγράφως τους πολίτες για το τι ισχύει:

Όπως γνωρίζουμε, μετά την μη πληρωμή του «χαρατσιού» μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., τα απλήρωτα ποσά των δύο (2) δόσεων για το έτος 2011 απεστάλησαν από την Δ.Ε.Η. στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Υπουργείο προχώρησε στην βεβαίωση των ποσών αυτών, δηλαδή στην μετατροπή τους σε οφειλόμενο φόρο μέσω των Δ.Ο.Υ. Ήδη τον Ιανουάριο του 2013 απεστάλησαν σε όλους τους «οφειλέτες» σχετικές ειδοποιήσεις με το οφειλόμενο ποσόν και με την ένδειξη ότι πρέπει να εξοφληθούν ως την 31-1-2013. Από εδώ και πέρα αναμένεται η αποστολή νέων ειδοποιήσεων, κατά των οποίων αποφάσισε η Γενική μας Συνέλευση να στραφούμε δικαστικώς με βάση το εξής σκεπτικό: 


Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε (Μάϊος 2012) ότι το «χαράτσι» αποτελεί φόρο και όχι τέλος. Επίσης έκρινε ότι η επιβολή του δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Αντιθέτως, το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η επιβολή του φόρου αυτού αντίκειται στο Σύνταγμα. Η απόφαση αυτή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εκ του νόμου έχει ιδιότυπη δεσμευτικότητα ισχύουσα έναντι πάντων και παράγει τα αποτελέσματά της ακόμη και υπέρ αυτών που δεν ήταν διάδικοι στην δίκη. Κατά της απόφασης αυτής ο Υπουργός Οικονομικών και η Δ.Ε.Η. άσκησαν αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, δικάσιμος της οποίας ορίσθηκε η 22-3-2013. Παραλλήλως άσκησαν αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, την οποία επέτυχαν επικαλούμενοι ότι αν δεν καταβληθεί το «χαράτσι» κινδυνεύουν τα δημόσια οικονομικά και ότι θα επιβληθούν νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Έτσι ανεστάλη η παραγωγή των αποτελεσμάτων της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι να εκδοθεί απόφαση από τον Άρειο Πάγο για την αναίρεση. Σε περίπτωση που ο Άρειος Πάγος υιοθετήσει την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως προς το σκέλος της αντίθεσης προς το Σύνταγμα του «χαρατσιού», τότε, λόγω της ύπαρξης δύο αντίθετων αποφάσεων των ανωτάτων δικαστηρίων (του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας) η υπόθεση θα οδηγηθεί για τελική κρίση στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγματος. 
Περαιτέρω:


Το ένδικο μέσο που προβλέπει ο νόμος κατά των βεβαιωμένων φόρων είναι η ατομική προσφυγή.


β. Η άσκηση της προσφυγής ΔΕΝ αναστέλλει την εκτέλεση, δηλαδή τις νόμιμες δυνατότητες του Ελληνικού Δημοσίου (αρμόδια Δ.Ο.Υ.) να επιδιώξει την είσπραξη του βεβαιωθέντος φόρου.


γ. Για να ανασταλεί η εκτέλεση – είσπραξη πρέπει ο ΗΔΗ προσφεύγων να ασκήσει ΚΑΙ ατομική αίτηση αναστολής εκτέλεσης. Αν γίνει δεκτή η αίτηση αναστολής, τότε η είσπραξη του φόρου αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της προσφυγής. 


δ. Η προσφυγή κατατίθεται στην Γραμματεία του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο νόμος (άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) προβλέπει ότι, αν ο κύριος φόρος (δηλαδή χωρίς τις προσαυξήσεις) δεν υπερβαίνει τα 590 ευρώ, την προσφυγή μπορεί αν την υπογράψει ο ίδιος ο διάδικος – προσφεύγων, δίχως να απαιτείται η συν-υπογραφή της από δικηγόρο. Η πρόβλεψη αυτή, όπως ενημερώσαμε ήδη και προφορικώς, δίνει την δυνατότητα με χαμηλό κόστος να ασκηθούν πολλές προσφυγές, δεδομένου ότι:


1. απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, που ανέρχεται σε 2% επί του ποσού του φόρου, σύμφωνα με το άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας {π.χ. σε οφειλόμενο φόρο ύψους 500 ευρώ, το παράβολο υπέρ του Δημοσίου ανέρχεται σε 10 ευρώ (500 χ 2% = 10)}.


2. απαιτείται επικόλληση κάποιων ενσήμων (μεγαρόσημα) αξίας 10 ευρώ περίπου.


3. απαιτείται επίδοση της προσφυγής στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 126 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) με κόστος 20 – 25 ευρώ.


Δηλαδή, με κόστος περίπου 40- 45 ευρώ μπορεί οποιοσδήποτε από εμάς να ασκήσει προσφυγή.
ε. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατατίθεται ομοίως στην Γραμματεία του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, εφόσον θα έχει ΗΔΗ ασκηθεί προσφυγή. Την αίτηση αναστολής μπορεί ομοίως να την υπογράψει ο ίδιος ο διάδικος – αιτών, δίχως να απαιτείται η συν-υπογραφή της από δικηγόρο. Το κόστος της αίτησης αναστολής είναι υψηλότερο από το κόστος της προσφυγής, δεδομένου ότι:


1. απαιτείται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, που ανέρχεται σε 100 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 277 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.


2. απαιτείται επικόλληση κάποιων ενσήμων (μεγαρόσημα) αξίας 10 ευρώ περίπου.


3. απαιτείται επίδοση της αίτησης στον Υπουργό Οικονομικών (άρθρο 126 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας) με κόστος 20 – 25 ευρώ.


Κατερίνη 25-2-2013 


Η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Πολιτών «ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ»