Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Έκλεισε η «ψαλίδα» επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων το 2014

Με μείωση έκλεισαν επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων το 2014. Έτσι τον Δεκέμβριο το περιθώριο μεταξύ των δύο περιορίστηκε κατά... 0,06% και διαμορφώθηκε στο 3,88%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρουσίασε πτώση κατά 4 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 1,15%, ενώ το σταθμισμένο επιτόκιο των δανείων υποχώρησε στο 5,03%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,82%.

Όσον αφορά στα επιτόκια χορηγήσεων το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 14,50%. Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,74%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης έναντι του προηγούμενου μήνα και διαμορφώθηκε στο 6,48%. Το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,09%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,97%, για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 5,22% και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 44 μονάδες βάσης στο 4,75%. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος αυξήθηκε κατά 18 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,94%.