Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Σώστε τα αυθαίρετά σας… ξαναδηλώνοντάς τα!

Οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία «τακτοποίησης» με τον προηγούμενο νόμο θα πρέπει να υπαχθούν και στον νέο νόμο.

Αυτό γίνεται σαφές σε ...εγκύκλιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Οπως αναφέρει το ΒΗΜΑ στον νέο νόμο πρέπει να υπαχθούν και όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις.

Όπως διευκρινίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως εκκρεμείς νοούνται οι πράξεις υπαγωγής για τις οποίες είτε δεν έχει καταβληθεί το σύνολο του προστίμου, είτε δεν έχουν υποβληθεί στο πληροφορικό σύστημα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και σχέδια.

Μάλιστα, εφόσον απαιτηθεί η έκδοση βεβαίωσης πράξης υπαγωγής για την υποβολή σε δημόσια αρχή ή η έκδοση βεβαίωσης για δικαιοπραξία, για την έκδοσή τους απαιτείται προηγούμενη μεταφορά των στοιχείων των δηλώσεων στις διατάξεις του νέου νόμου.

Το αίτημα για τη μεταφορά των στοιχείων στις νέες ρυθμίσεις, μπορεί να υποβάλλεται ως την καταληκτική ημερομηνία του νέου νόμου δηλαδή έως τις 6 Φεβρουαρίου 2015.

Σε περίπτωση που η διαδικασία υπαγωγής έχει ολοκληρωθεί με τονπροηγού,ενο νόμο και από τη μεταφορά των στοιχείων στον νέο νόμο το πρόστιμο που υπολογίζεται είναι μικρότερο, η διαφορά δεν επιστρέφεται.

Ωστόσο, σε περίπτωση που η υπαγωγή δεν είχε ολοκληρωθεί με τον Ν. 4014/2011 και με τον Ν. 4178/2013 το πρόστιμο είναι μικρότερο, οι προς καταβολή επόμενες δόσεις (το συνολικό ποσό που υπολείπεται) αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με το νέο υπολογισμό του προστίμου.