Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Στα 50 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της Ελληνικής Προεδρίας

Η τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, η εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική θα αποτελέσουν, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, τις τρεις βασικές προτεραιότητες της επικείμενης Eλληνικής Προεδρίας της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Από άποψη κόστους..., η Ελληνική Προεδρία θα είναι λιτή, «σπαρτιάτικη», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά διπλωματικές πηγές, με προϋπολογισμό που δεν ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ, έναντι 60-80 εκατ. ευρώ που δαπανήθηκαν ξεχωριστά για τις τελευταίες προεδρίες της ΕΕ (την ιρλανδική και την κυπριακή).

Είναι η πέμπτη φορά που η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια σημαντική μεταβατική περίοδο για την Ευρώπη», ανέφεραν καλά πληροφορημένες πηγές στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η ανεργία και η ύφεση έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ενώ η αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία έχει επηρεάσει σημαντικά την κοινωνική συνοχή σε ορισμένα κράτη-μέλη.

Ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την Ελληνική Προεδρία αποτελεί η προώθηση πολιτικών για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Όπως ανέφεραν ελληνικές διπλωματικές πηγές, η ισορροπία μεταξύ πολιτικών δημοσιονομικής σταθερότητας και πολιτικών ανάπτυξης αποτελεί την λυδία λίθο για την επίτευξη της αναγκαίας συνοχής μεταξύ των οικονομιών της ΕΕ.

Ως εκ τούτου η ελληνική προεδρία θα επιδιώξει να εξισορροπήσει το χρονοδιάγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης με την εφαρμογή ενός ρεαλιστικού Συμφώνου για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση, το οποίο να μπορεί να μετατραπεί σε ένα πολυσχιδές ευρωπαϊκό πρόγραμμα επενδύσεων, με επίκεντρο την απασχόληση. Παράλληλα, στόχος είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να μπορεί να έχει ισχυρό ρόλο αναφορικά με τα έργα εντάσεως εργασίας (π.χ. προγράμματα για τις ΜΜΕ, βασικές υποδομές, ενέργεια και κλίμα) με την στήριξη και την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σε ό,τι αφορά την εμβάθυνση της ΟΝΕ, διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της τραπεζικής ένωσης, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ρευστότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία. Κατά το διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας θα επιδιωχθεί απτή πρόοδος στη θέσπιση του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRM). Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην οικοδόμηση των αρχών της δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης, με στόχο τον δημοσιονομικό συντονισμό, καθώς και στην κοινωνική διάσταση της ευρωζώνης, ως απάντηση στη δημογραφική και δημοσιονομική κρίση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους.

Εξάλλου, σε ό,τι αφορά τα θέματα της μετανάστευσης, της φύλαξης των συνόρων και της κινητικότητας, η Ελληνική Προεδρία στοχεύει να αναδείξει τις θετικές συνέπειες μιας συνολικής ευρωπαϊκής διαχείρισης του μεταναστευτικού φαινομένου, στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές, οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ανάδειξη όλων των διαστάσεων της μεταναστευτικής πολιτικής, με παράλληλες δράσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων από τη λαθρομετανάστευση, σε οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα μέτρα καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης που επικεντρώνονται στην επανεισδοχή, στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και στην οικοδόμηση θεσμικών ικανοτήτων για τη διαχείριση των συνόρων. Μία από τις βασικές επιδιώξεις της ελληνικής προεδρίας είναι η ενίσχυση όλων των δράσεων πρόληψης σε τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης της παράνομης μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την εφαρμογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα ενίσχυσης της αλληλεγγύης προς τα κράτη μέλη που δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη θαλάσσια πολιτική της ΕΕ, η Ελληνική Προεδρία αναμένεται να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση προβλημάτων ασφάλειας που αφορούν τη διαχείριση των θαλασσίων συνόρων της Ένωσης, αλλά και τη διαφύλαξη της αειφορίας.