Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Βαριά πρόστιμα για όσους δεν «κόβουν» αποδείξεις

Πρόστιμα - φωτιά θα πληρώνουν από το νέο έτος τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις που δεν θα κόβουν αποδείξεις. Με το νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών που τίθεται από 1ης Ιανουαρίου του 2014 σε ισχύ τα πρόστιμα αυτά θα φθάνουν ακόμη και τα 2.500 ευρώ για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται.

Μάλιστα, εάν μετά τον φορολογικό έλεγχο ...διαπιστωθεί ότι οι αποδείξεις τις οποίες δεν έκοψε μία επιχείρηση προς τους πελάτες της υπερβαίνουν τις 15 σε αριθμό τότε η εφορία θα «αγριεύει» ακόμη περισσότερο και θα επιβάλλει ποινές χωρίς κανένα πλαφόν στο ποσό των προστίμων.

Προς επίγνωση των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών θα πρέπει να είναι και η διάταξη ότι σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού, ενώ σε δεύτερη υποτροπή στο τετραπλάσιο. Η εφορία θα... δείχνει τα δόντια της και στην περίπτωση που διαπιστώσει ότι ένας φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, θέτοντας σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου που δεν πλήρωσε. Θα ακολουθεί το κλείσιμο των συνόρων από το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αποτραπεί η διαφυγή του υπόχρεου.

Επίσης, ιδιαίτερα βαριές θα είναι οι «καμπάνες» για τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις που έχουν να κάνουν με την νομιμοποίηση εσόδων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Τα πρόστιμα αυτά ξεκινούν από τα 50.000 ευρώ και φθάνουν μέχρι και τα 5 εκατ. ευρώ .

Στον αντίποδα καθίστανται ηπιότερες οι ποινές για την έκδοση εικονικών και φορολογικών στοιχείων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται και η αναδρομική μείωσης τους. Επίσης, στα «μαλακά» θα πέφτουν οι φορολογούμενοι που θα συλλαμβάνονται για φορολογικές παραβάσεις με την κυβέρνηση να βάζει στο ίδιο «τσουβάλι» δυνατούς και αδυνάτους.

Επιχειρηματικοί κολοσσοί και μεγάλες Ανώνυμες Εταιρείες που τηρούν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα πληρώνουν τα ίδια πρόστιμα με μία μικρομεσαία επιχείρηση ( από 100 έως 2.500 ευρώ), χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως διαχωρισμός.

Αναλυτικότερα το νέο «ποινολόγιο» για τις φορολογικές παραβάσεις έχει ως εξής:

* 100 ευρώ, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
* Ποσό ίσο με τον φόρο εισοδήματος, σε περίπτωση μη υποβολής
* 100 ευρώ, για φορολογούμενο που δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων
* 1.000 ευρώ για κάθε άλλη παράβαση, για τήρηση βιβλίων και στοιχείων με απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα
* 2.500 ευρώ για διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ' κατηγορίας)
*Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας παράβασης εντός 5 ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού. Σε δεύτερη υποτροπή, στο τετραπλάσιο .
*Αν ποσό φόρου δεν καταβληθεί εντός 2 μηνών επιβάλλεται πρόστιμο 10% του φόρου που δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα. Αν το ποσό φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο έτους το παραπάνω πρόστιμο ανέρχεται σε 20%. Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί μετά την πάροδο 2 ετών ανέρχεται σε 30% του φόρου.
*Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς ως εξής:
- 10% του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από 5% έως 20% του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση, 30% αν υπερβαίνει σε ποσοστό 20% το φόρου που προκύπτει
- 100% αν υπερβαίνει το 50% του φόρου. Σε μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ποσό του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.
* Σε περίπτωση έκδοσης πλαστών φορολογικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με ποσοστό 100% της αξίας του στοιχείου. Σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο για κάθε παράβαση ίσο με 50% της αξίας του στοιχείου. (bankingnews)