Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Στα 3,85 δισ. το δημοσιονομικό έλλειμμα στο πεντάμηνο

Στα 3,85 δισ. ευρώ ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, ενώ το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ. Οι περικοπές στις δαπάνες εξακολουθούν.... «να σώζουν την παρτίδα», ενώ μικρή βελτίωση καταγράφεται και στα έσοδα, κυρίως λόγω της επιστροφής φόρων με το σταγονόμετρο.

Σύμφωνα με στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού που δημοσιοποίησε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2013, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 3,857 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10,87 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7,06 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ και είναι σημαντικά μειωμένο έναντι του πρωτογενούς ελλείμματος 2,35 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 4,16 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 19,15 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 420 εκατ. ευρώ ή 2,2% έναντι του στόχου του πενταμήνου 2013 (18,73 δισ. ευρώ). Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 17,432 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 61 εκατ. ευρώ ή 0,4%, έναντι του στόχου (17,370 δισ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 23 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2,78 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (25,79 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,8 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,67 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,53 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι αποκλίσεις στα έσοδα

Στο πρώτο πεντάμηνο του έτους υστέρησαν έναντι του στόχου ο Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 272 εκατ. ευρώ ή 71,5%, λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε, οι άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. κατά 164 εκατ. ευρώ ή 10,6%, λόγω της καθυστέρησης είσπραξης των προϋπολογισθέντων εσόδων του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ 2011), ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 245 εκατ. ευρώ ή 4,2%, εκ των οποίων 187 εκατ. ? προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών, ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 86 εκατ. ευρώ ή 4,8%, τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 139 εκατ. ευρώ ή 14,0%, τους λοιπούς έμμεσους φόρους κατανάλωσης και ειδικότερα τον Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 30 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από τους φόρους εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 85 εκατ. ευρώ ή 13,4%, τα οποία οφείλονται κυρίως στο φόρο επί των τόκων των καταθέσεων, τους φόρους περιουσίας, κατά 193 εκατ. ευρώ ή 20,0%, τους φόρους μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 119 εκατ. ή 83,7%, κυρίως λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους και τους έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. κατά 118 εκατ. ευρώ ή 61,9%, λόγω των εισπράξεων ΦΠΑ από παρελθόντα οικονομικά έτη.

Τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το πρώτο πεντάμηνο του 2013 ανήλθαν σε 1,71 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 358 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,36 δισ. ευρώ).

Τονίζεται ότι κατά το μήνα Μάιο 2013 οι έμμεσοι φόροι συνέχισαν την ικανοποιητική πορεία του προηγούμενου μήνα, ξεπερνώντας τους στόχους κατά 244 εκατ. ευρώ ή 14,8 % και συγκεκριμένα από το ΦΠΑ και ΕΦΚ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ ή 43,7% και κατά 77 εκατ. ? ή 42,5% αντίστοιχα και τους φόρους συναλλαγών μεταβίβασης κεφαλαίων κατά 134 εκατ. ευρώ ή 445,7% λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους.

Αντίθετα τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υστέρησαν έναντι του στόχου κατά 248 εκατ. ευρώ η 82,2% λόγω της καθυστέρησης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και της σχετικής παράτασης που δόθηκε.

Οι περικοπές στις δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7,37 δισ. ευρώ ή σε ποσοστό 25,2%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 2,31 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,65 δισ. ευρώ ή ποσοστό 66,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2012.