Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Κατασχέσεις καταθέσεων για όσους έχουν χρέη άνω των 5.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία!

Κατάσχεση καταθέσεων για όσους χρωστούν ποσά μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία προβλέπει το πολυνομοσχέδιο. 

Σύμφωνα με την επίμαχη διάταξη, οι οφειλές ...γίνονται άμεσα απαιτητές εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη επαρκών χρηματικών διαθεσίμων.

Ειδικότερα, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση όσοι χρωστούν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 5.000 ευρώ, θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος της δόσης, αλλά και να προσκομίσουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους. Όμως, εάν διαπιστωθεί, μέσω των στοιχείων των τραπεζών, η ύπαρξη επαρκών χρηματικών διαθεσίμων, η οφειλή δεν υπάγεται στη ρύθμιση, αλλά γίνεται άμεσα απαιτητή.

Πρακτικά, επιχείρηση που οφείλει εισφορές 80.000 ευρώ και έχει 100.000 ευρώ στην τράπεζα, θα δει τις 80.000 ευρώ να κατάσχονται.

Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 12 δόσεων εντάσσονται τα χρέη άνω των 50.000 ευρώ, ενώ 48 δόσεις προβλέπονται για εκείνους με χρέη άνω των 75.000 ευρώ. Απαιτείται, ωστόσο, εμπράγματη εξασφάλιση της οφειλής με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, αλλά και πιστοποιητικό ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως δικηγόρου ή ορκωτού λογιστή, που να αποδεικνύει την οικονομική αδυναμία του οφειλέτη να αποπληρώσει το χρέος.