Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Ποια προγράμματα για ανέργους ξεκινούν ή τρέχουν μέσα στο 2013


Ποια είναι τα προγράμματα για ανέργους που προωθούνται απο την κυβέρνηση ή έχουν ήδη ξεκινήσει ώστε να επωφεληθούν οι άνεργοι της χώρας 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρμόδιος υπουργός Γιάννης Βρούτσης επιδιώκει...
την εξασφάλιση επιπλέον 400 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς πόρους με στόχο την δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας για οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα εξετάζεται η απορρόφηση ανέργων ηλικίας 55 έως 65 ετών στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε κοινωνικές δράσεις και νοσοκομεία εντός του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον κ. Βρούτσης αυτή η ηλικιακή ομάδα αδυνατεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ολοκληρώσει τον εργασιακό της βίο.

Παράλληλα προωθείται η επιδότηση έως και του 30% του μισθολογικού κόστους για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις από 30 έως 55 ετών. Η δράση αυτή θα έχει εξάμηνη διάρκεια και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από το φθινόπωρο.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα έχει στη διάθεση της 2,9 δισ. ευρώ συνολικά από τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου, προκειμένου να υλοποιήσει δράσεις με στόχο την ενίσχυση ανέργους και την επανεκπαίδευση νέων και ευπαθών ομάδων.

Συνολικά 715.000 άνθρωποι θα ωφεληθούν από κονδύλια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, του ΕΠΑΝΑΔ, ενώ αναμένεται να δοθούν επιπρόσθετα από το ΕΣΠΑ πάνω από 1 δισεκατομμύριο σε ενίσχυση επιχειρήσεων, για να στηριχθεί η απασχόληση.

Παράλληλα στη μάχη κατά την ανεργίας έχουν ξεκινήσει ή προωθούνται τα κάτωθι προγράμματα :
-Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για 7.000 άνεργους νέους έως 29 ετών µε προϋπολογισµό 174,9 εκατ. ευρώ.
-Προώθηση καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας νέων και συµβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηµατιών για 7.000 άνεργους µέχρι 35 ετών µε προϋπολογισµό 91 εκατ. ευρώ.
-Επιχειρηµατικότητα στην ύπαιθρο για άνεργους έως 35 ετών µε προϋπολογισµό 12,7 εκατ. ευρώ.
-Εθνικό ∆ίκτυο Αµεσης Κοινωνικής Παρέµβασης µε την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτοµα που απειλούνται από φτώχεια για 1.200 άνεργους έως 30 ετών.
-Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό για 3.200 νέους έως 30 ετών.
-Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για 2.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µέχρι 35 ετών.
-Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δηµιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για 500 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.
-Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης για 500 άνεργους ερευνητές και τεχνικό προσωπικό έως 35 ετών.
-Πρακτική άσκηση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για 20.500 φοιτητές πανεπιστηµίων.
-Πρακτική άσκηση τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για 10.000 φοιτητές ΤΕΙ.
-Πρακτική άσκηση δηµοσίων & ιδιωτικών ΙΕΚ αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης για 9.200 απόφοιτους.
-Πρακτική άσκηση ΕΠΑΣ µαθητείας - ΟΑΕ∆ για 770 µαθητές - σπουδαστές των επαγγελµατικών σχολών του ΟΑΕ∆.
-Πρακτική άσκηση 6.000 πρωτοετών σπουδαστών των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού.
-Πρόγραµµα µαθητείας 8.500 αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης.
-Γραφεία ∆ιασύνδεσης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για 97.700 φοιτητές και απόφοιτους πανεπιστηµίων.
-Γραφεία ∆ιασύνδεσης Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης για 66.000 φοιτητές και απόφοιτους TEI.
-Μονάδες Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας για 45.500 φοιτητές πανεπιστηµίων.
-Μονάδες Καινοτοµίας & Επιχειρηµατικότητας για 17.900 φοιτητές των TEI.
-Ενίσχυση επιχειρηµατικότητας νέων για 1.600 άνεργους νέους από 18 έως 35 ετών που επιθυµούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.
-Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της απασχόλησης 1.500 γυναικών από 18 έως 35 ετών που επιθυµούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ανοικτές παραμένουν και δράσεις του ΟΑΕΔ

-Ειδικό διετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 25.000 ανέργων.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έως 35 ετών.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού για την απασχόληση 5.000 ανέργων ηλικίας από 55 έως 64 ετών.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 5.000 ανέργων ηλικίας από 16 έως 24 ετών, νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης.
-Πρόγραμμα διατήρησης 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.
-Ειδικό τριετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών, με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελευθέρων επαγγελματιών Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και αποφυλακισμένων ηλικίας 18-64 ετών.
-Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για απασχόληση σπουδαστών ΤΕΙ- ΣΕΛΕΤΕ.
-Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ).

πηγη:real.gr