Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Στις 18 Απριλίου οι αποφάσεις για την ΑΜΚ της Πειραιώς

Στις 18 Απριλίου θα συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 7,33 δισ. ευρώ.

Στην προγραμματισμένη για σήμερα Έκτακτη Γενική Συνέλευση... δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι” αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 119.347.849 μετοχές σε σύνολο 1.143.326.564 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 10,44%.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να καλύψει το 10% του συνόλου των απαιτούμενων κεφαλαίων, δηλαδή τα 733,5 εκατ. ευρώ, ώστε να παραμείνει ιδιωτική και να αποφύγει να της πάρει τον έλεγχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνει την εναλλακτική της ιδιωτικής τοποθέτησης (placement). Σύμφωνα με το πλάνο ανακεφαλαιοποίησης, που συνολικά προβλέπει κεφαλαιακές ανάγκες 7,335 δισ. ευρώ, η Τράπεζα προτίθεται να εκδώσει νέες μετοχές έως 400 εκατ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση, το οποίο αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό (55%) των κεφαλαίων που πρέπει να καλύψει η Τράπεζα «ιδίοις μέσοις». Τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με έκδοση μετοχών με παροχή δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών και με διάθεση των αδιάθετων μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο.

Η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 570 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Αγροτικής Τράπεζας και 524 εκατ. ευρώ για τα κυπριακά υποκαταστήματα που πέρασαν στον έλεγχό της (των Τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής). Τα ποσά αυτά θα καλυφθούν από το Ταμείο (ΤΧΣ) και δεν προσμετρώνται για την κάλυψη του 10% από ιδιωτική συμμετοχή.

Το σχέδιο για την έκδοση μετοχών με ιδιωτική τοποθέτηση αποτελεί πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και θα πρέπει να εγκριθεί από τη γενική συνέλευση των μετόχων στις 18 Απριλίου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη λάβει την έγκριση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων CoCos ύψους 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, στο πλαίσιο της ιδιωτικής τοποθέτησης θα συμμετάσχουν θεσμικοί επενδυτές, μεταξύ των οποίων και ο πορτογαλικός όμιλος BCP, που έχει «δεσμευθεί» να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα της Millennium BCP, η οποία πολύ σύντομα αναμένεται να περάσει στον όμιλο Πειραιώς. Υπάρχουν και άλλοι θεσμικοί επενδυτές, όπως το τσέχικο fund «PPF» που και παλαιότερα είχε επενδυτική συμμετοχή στον όμιλο.