Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Κατασχέσεις-εξπρές μισθών, συντάξεων και καταθέσεων μέσω e-mail

Της Μαρίας Βουργάνα

Κατασχέσεις-εξπρές μισθών, συντάξεων και καταθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με την αποστολή κατασχετηρίων μέσω e-mail σε λογιστήρια, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, διαχωρισμό των οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξειμα και ανεπίδεκτα είσπραξης, δημιουργία δύο... κέντρων Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλων Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης του ελεγκτικού μηχανισμού, μειώνονται στο 1/5 τα πρόστιμα για όσους συμμορφώνονται οικειοθελώς, παρατείνεται για δύο έτη η περίοδος παραγραφής των δικαιωμάτων του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα από τις 15 Απριλίου για τους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων.

Ακόμη διορθώνεται η διάταξη για τα ειδικά επιδόματα των τριτέκνων και των πολυτέκνων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η χορήγηση των παροχών αυτών και για το πρώτο και για το δεύτερο παιδί των δικαιούχων.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο:
1 Επιταχύνονται οι διαδικασίες διαχωρισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, που ανέρχονται σε 55 δισ. ευρώ σε εισπράξιμα και μη. Σύμφωνα με τη διάταξη «ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν από τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη».

2 Θεσπίζεται η δυνατότητα κοινοποίησης των κατασχέσεων στα χέρια τρίτων και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, ενοίκια, επιδοτήσεις) με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail). Την ίδια ώρα το Δημόσιο καθίσταται προνομιακός «πιστωτής» (θα λαμβάνει πρώτο μερίδιο από το πλειστηρίασμα ακινήτων των οφειλετών) στις περιπτώσεις χρεών προς το Δημόσιο από ΦΠΑ και άλλους παρακρατούμενους φόρους. Επίσης το Δημόσιο θα εισπράττει άμεσα ποσά που είναι κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και προέρχονται από εκπλειστηριάσματα περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, όπου η κατάταξη των πιστωτών έχει προσβληθεί δικαστικά.

3 Οι φορολογούμενοι που μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για χρήσεις 2008 ή παλαιότερες προχωρήσουν οικειοθελώς σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων (πριν από τη σύνταξη της έκθεσης ελέγχου) γλιτώνουν το 80% των προσαυξήσεων και προστίμων.

4 Καθιερώνεται η επιλογή προς έλεγχο των υποθέσεων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, καθώς και κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα είσπραξης των ποσών που θα βεβαιωθούν. Η επιλογή των υποθέσεων βασίζονται σε:
Σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως τη νομική μορφή, την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων, τον κλάδο ή τομέα δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη παραβάσεων και παραλείψεων των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ανάλογα με το είδος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα εμφάνισής τους, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από ελέγχους σε τρίτους υπόχρεους ή από τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξη φορολογικών αδικημάτων και τη φορολογική εικόνα και συμπεριφορά των υπόχρεων.
Σε οικονομικά δεδομένα, όπως ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, καθαρά κέρδη ή ζημιές, συντελεστές μεικτού και καθαρού κέρδους, δεδομένα από δηλώσεις άμεσης και έμμεσης φορολογίας, καθώς και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων, στατιστική ανάλυση, εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών.
Σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, όπως τόπος παραγωγής και διακίνησης, εποχικές δραστηριότητες και τοπικές ιδιαιτερότητες.

5 Καταργείται η υποχρεωτική παρουσία των υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών στις ποινικές δίκες για φοροδιαφυγή.

6 Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για δύο επιπλέον έτη, εφόσον έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου εντός του χρόνου που ορίζεται από τις οικείες διατάξεις.

7 Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου έχει γίνει λάθος στον υπολογισμό του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών 2011 και έχει χρεωθεί μεγαλύτερο από το κανονικό τέλος στους ιδιοκτήτες ακινήτων προβλέπεται ότι θα γίνει επαναπροσδιορισμός και η επιστροφή της διαφοράς θα γίνει μέσω των ΔΟΥ.

8 Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου μεταβίβασης ακινήτου εντός του 2013, αν δεν συνυποβληθεί βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι έχει καταβληθεί το ΕΤΑΚ για το 2009.

9 Καθιερώνεται αφορολόγητο όριο 100 ευρώ στα κέρδη από παιχνίδια του ΟΠΑΠ και η εφαρμογή συντελεστή φορολόγησης 15% στα κέρδη από 100,01 ? 500 ευρώ και 20% στα κέρδη άνω των 500,01 ευρώ.

10 Αναστέλλεται η ποινική δίωξη των διοικήσεων εταιρειών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων για οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ασφαλιστικούς οργανισμούς και ΟΤΑ α' και β΄ βαθμού. Η ποινική δίωξη αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

11 Σε κάθε τρίτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ χορηγείται από φέτος ειδικό επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε ένα εξαρτώμενο τέκνο, κι όχι μόνο για το τρίτο.
Επιπλέον προβλέπεται ότι σε κάθε τετράτεκνη οικογένεια με ετήσιο εισόδημα μέχρι 48.000 ευρώ καταβάλλεται από φέτος επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε ένα εξαρτώμενο τέκνο κι όχι μόνο για το τρίτο και το τέταρτο. Επίδομα 500 ευρώ τον χρόνο για κάθε εξαρτώμενο τέκνο θα καταβάλλεται από φέτος και σε κάθε οικογένεια με 5 ή περισσότερα παιδιά. Για τις οικογένειες αυτές προβλέπεται ότι το εισοδηματικό όριο των 48.000 ευρώ που ισχύει για τους τετράτεκνους προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα.http://www.imerisia.gr