Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Προβλήματα σε μισθοδοσίες επιχειρήσεων λόγω Κύπρου

Προβλήματα έχουν αρχίσει να παρατηρούνται σε ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν αναθέσει στις Τράπεζα Κύπρου και Cyprus Popular Bank Public την μισθοδοσία του προσωπικού τους.

Η Cyprus Popular Bank Public και η Τράπεζα Κύπρου λόγω των απαγορεύσεων.... που έχουν τεθεί από τις εποπτικές αρχές και οι οποίες απαγορευθούν συναλλαγές – πέραν αυτών που γίνονται μέσω ΑΤΜ- έχουν σταματήσεις τις εκκαθαρίσεις συναλλαγών και ως εκ τούτου έχουν μεταξύ άλλων παγώσει τις μισθοδοσίες υπαλλήλων που πληρώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ήδη υπάλληλοι επιχειρήσεων που τις μισθοδοσίες τους έχουν αναλάβει οι Cyprus Popular Bank Public και η Τράπεζα Κύπρου δεν πληρώθηκαν ηλεκτρονικά και οι καταβολές των αποδοχών τους γίνονται από τα λογιστήρια (ταμεία) των επιχειρήσεων, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η κατάσταση αυτή έχει φέρει σε δυσχερή θέση πολλές επιχειρήσεις που δεν γνωρίζουν πως θα κινηθούν στο προσεχές διάστημα. Κάποιες μάλιστα ζητούν να υπάρξει και θεσμική τους κατοχύρωση.

Σήμερα ο νόμος προβλέπει πως τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν επιτρέπεται να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας, είτε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε από αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το νόμο.