Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ : Γεωδαισία Δελφών (τριγωνισμοί)

Ίση απόσταση απ’ το μαντείο των Δελφών έχουν:

Αθήνα – Ολυμπία, 660 στάδια (το ισοσκελές αυτό τρίγωνο, ονομάζεται τρίγωνο Λόρδου Μπάϋρον, οι ίσες δε πλευρές του ανήκουν σε κανονικό επτάγωνο. 

Η κάθε ακτίνα του κανονικού επταγώνου διέρχεται ....εκ Νεμέας – Κηθύρων [ως ύψος του τριγώνου], όπως και κάθε ακτίνα του επταγώνου, προεκτεινόμενη, διέρχεται εκ Σμύρνης. Οι πλευρές του επταγώνπου, προεκτεινόμενες, συναντούν μια την Πέλλα Μακεδωνίας και η άλλη το Ίλιον της Τρωάδος).

Ελευσίνα – Ιωλκός, 550 στάδια (το τρίγωνο αυτό είναι ισοσκελές, η γωνία κορυφής 96 μοιρών και οι ίσες πλευρές ανήκουν σε κανονικό 15-γωνο που ονομάζεται Τρίγωνο Αδαμάντιου Κοραή).

Μεγαλόπολη – Φιγάλεια, 660 στάδια
Ιδαίον Ανδρο στην Κρήτη – Σμύρνη, 2198 στάδια (γιγάντιο ισόπλευρο το οποίο καλύπτει το ήμισυ του Αιγαίου Πελάγους – Τρίγωνο Φιλελλήνων)

Πέλλα – Κέρκυρα, 1350 στάδια
Κινύρα Θάσου – Καρδαμύλη Χίου 1700 στάδια
Δελφοί – Ολυμπία – Ακρόπολη
Δελφοί – Αφαία (Αίγινα) – Ακρόπολη Αθηνών

Δελφοί – Δωδώνη – Δίον & Δελφοί – Ακρόπολη Αθηνών – Ολυμπία

Οι αποστάσεις Δελφοί - Αθήνα & Δελφοί - Ολυμπία είναι ίσες και επιπλέον η Ολυμπία και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο τους Δελφούς. Ίσες είναι επίσης οι αποστάσεις Άργος - Ολυμπία, Άργος - Δελφοί, Άργος - Χαιρώνια & Άργος - Αθήνα και επί πλέον η Ολυμπία, η Χαιρώνεια και η Αθήνα είναι κορυφές κανονικού 7-γώνου που γράφεται με κέντρο το Άργος. Χαρακτηριστικό των δύο αυτών κανονικών 7-γώνων είναι η κοινή χορδή. Ολυμπία - Αθήνα και η τοποθέτηση των πλευρών τους, που περνούν από τις πόλεις αυτές, επί ευθείας. Η ακτίνα Άργος - Δελφοί είναι διχοτόμος των ακτίνων του δεύτερου 7-γώνου.