Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Δικαίωμα ανάκλησης πάγιας εντολής παρακράτησης: Οι Δημόσιοι υπάλληλοι δικαιούνται να ακυρώσουν πάγια εντολή παρακράτησης από τον μισθό των δόσεων των δανείων


Η Ένωση Καταναλωτών Ηρακλείου Κρήτης (ΕΝΚΗ ΚΡΗΤΗΣ) μετά από περιπτώσεις καταγγελιών υπερχρεωμένων μισθωτών εναντίον της Αγροτικής Τραπέζης που αδυνατούν να πληρώνουν τις δόσεις τους λόγω της μείωσης που έχουν υποστεί οι μισθοί τους γνωστοποιεί. 

Οι μισθωτοί δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι που έχουν δώσει ...
... εντολή στην υπηρεσία τους να παρακρατεί από το μισθό τους και να αποδίδει ποσό αντίστοιχο των μηνιαίων δόσεων προς κάποια Τράπεζα όπου διατηρούν τον καταθετικό λογαριασμό της μισθοδοσίας τους, μπορούν με απλή αίτησή τους να ανακαλέσουν την εντολή αυτή. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που ο δανειολήπτης βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία καταβολής και πρόκειται ή είναι ήδη σε διαδικασία προσφυγής στον νόμο περί υπερχρεωμένων. Επίσης είναι χρήσιμο να ανακληθεί η πάγια εντολή στις περιπτώσεις δανειοληπτών που έχουν περισσότερα του ενός δάνεια. Στην περίπτωση αυτή με την ανάκληση των παγίων εντολών παρακράτησης, ο δανειολήπτης θα μπορεί να επιλέξει και να ιεραρχήσει ποια δάνεια θα εξυπηρετήσει και με ποιόν τρόπο σύμφωνα με τις ανάγκες του και δεν εκχωρεί στην Τράπεζα το προνόμιο αυτό.

Παρότι σύμφωνα με τον αντίστοιχο όρο της σύμβασης που έχουν υπογράψει η εντολή αυτή είναι αμετάκλητη, ο όρος αυτός έχει κριθεί άκυρος ως αντίθετος με το νόμο και καταχρηστικός από τα δικαστήρια. Η ΕNKH Κρήτης έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.enkh.gr και διανέμει στα γραφεία της (ΑΝΩΠΟΛΕΩΣ  29, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 2810240450) σχετικό υπόδειγμα ανάκλησης της εκχώρησης ή εντολής, την οποία καλούνται να συμπληρώσουν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι ή άλλοι μισθωτοί επιθυμούν τη διακοπή της παρακράτησης από τη μισθοδοσία τους.

Γνωστοποιείται στους καταναλωτές ότι οι Τράπεζες θα προσπαθήσουν να τους απειλήσουν ότι σε περίπτωση διακοπής της παρακράτησης, θα καταγγελθεί η σύμβαση και θα αντικαταστήσουν τα δάνεια αυτά με άλλα ισόποσα αλλά με επαχθέστερους όρους, δηλαδή δε με πολύ υψηλότερο επιτόκιο. Το δικαίωμα όμως αυτό δεν το έχουν διότι ο συμβατικός όρος περί ανέκκλητης εντολής είναι άκυρος και η αίτηση ακυρότητά του όμως, δε νομιμοποιεί ακυρότητα όλης της σύμβασης, η οποία ως προς τους λοιπούς όρους παραμένει σε ισχύ. Η σχετική τεκμηρίωση περιλαμβάνεται στον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 982 παρ. 2 ΚΠολΔ, 174, 451, 464 ΑΚ και 2 παρ. 6 Ν.2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπου προκύπτει ότι ο όρος των συμβάσεων περί παραίτησής του δανειολήπτη από την ανάκληση της εκχώρησης είναι άκυρος ως αντίθετος με το νόμο και καταχρηστικός

Η ΕΝΚΗ Ηρακλείου διαθέτει υπόδειγμα ανάκλησης πάγιας εντολής, στην περίπτωση που οι οφειλέτες έχουν συνδέσει την αποπληρωμή των δόσεων με το λογαριασμό μισθοδοσίας τους ή σύνταξης στην ίδια τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ

Ανωπόλεως 29,  Τ.Κ. 71201 - Ηράκλειο

Τηλ.: 2810 240450 - Fax: 2810 240470

www.enkh-crete.gr   &   www.enkh.gr