Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας φωτογραφίας, ειδήσεις , αξιόλογες προτάσεις, προβλήματα στη γειτονιά σας, ανοιχτές επιστολές.... Τώρα έχεις το δικό σου βήμα. Η φωνή σου ακούγεται!
prothselida@gmail.com

fb pop

Υπ.Εργασίας: 20.000 θέσεις απασχόλησης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

Πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 20.000 ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι, μετανάστες κ.λ.π.). Όπως αναφέρεται στην...... πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» στόχος είναι η κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι δυνητικοί ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο
Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

•Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
•Άτομα με αναπηρία
•Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
•Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
•Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
•Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
•Άτομα με Θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες
•Αιτούντες άσυλο
•Αποφυλακισθέντες
•Πρώην χρήστες ουσιών
•Οροθετικοί
•Άστεγοι
•Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
•Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου

Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Βασικές αρχές υλοποίησης των προγραμμάτων είναι οι εξής:

•Η εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα εξασφαλίζει την ενεργοποίηση και συνεργασία για συνένωση των δυνάμεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, υπέρ της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.

•Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας, αφενός μέσα από το συνδυασμό ποικίλων δράσεων οι οποίες θα καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και αφετέρου μέσα από τη διασύνδεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην κάθε περιοχή παρέμβασης.

•Η προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής.

•Η πολυσυμμετοχικότητα μέσω της διασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων, αλλά ταυτόχρονα και των ομάδων στόχου.